O szkole

„Helikon” powstał w 1996 roku i działał najpierw jako typowa „szkółka garażowa”, a po kilku latach przeniosłam rozrastającą się szkołę na piętro tego samego budynku. Stopniowo zaczynali tu pracować kolejni lektorzy, tak, że obecnie w „Helikonie” uczą dwie Polki oraz oczywiście ja – Hanna Jurzysta,  właścicielka szkoły.

Łączy nas zamiłowanie do naszej pracy: uczymy bo… lubimy uczyć 🙂 przedszkolaki, starsze dzieciaki, młodzież, dorosłych. Zatrudniani przeze mnie lektorzy są właściwymi osobami na właściwym miejscu. Cechują ich: predyspozycje do pracy z daną grupą wiekową, doświadczenie w nauczaniu osób w tym wieku i wysokie kwalifikacje (egzaminatorzy gimnazjalni i maturalni).