Dzieci starsze (grupy P4 – P8)

Zajęcia dla starszych dzieci szkolnych (klasy IV-VIII) odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 90 minut, tzn. że dzieci mają cztery 45-minutowe lekcje tygodniowo. Do czasu trwania zajęć doliczamy jeszcze pięć minut na przerwę między lekcjami.