Dzieci starsze (grupy P4 – P8)

Zajęcia dla starszych dzieci szkolnych odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 90 minut, tzn. że dzieci mają cztery 45-minutowe lekcje tygodniowo.