Dzieci wczesnoszkolne (grupy P1 – P3)

Zajęcia dla dzieci wczesnoszkolnych odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 60 minut.

Jeśli chcą Państwo, aby dziecko uczyło się intensywniej, jest możliwość zorganizowania trzecich (trwających 45 lub 60 minut) zajęć w tygodniu. Materiał językowy prezentowany dziecku jest zintegrowany z treścią podręcznika używanego przez grupę w standardowym kursie i koncentruje się głównie na wzbogaceniu  słownictwa. Odpłatność za dodatkowy czas zajęć zależy od ilości dzieci korzystających z tego rozwiązania.