Cennik

ROK  SZKOLNY  2023/24

Opłata za naukę w „Helikonie” zawiera koszt podręczników oraz wszelkich innych materiałów, które uczniowie otrzymują w czasie zajęć. Można ją uiszczać jednorazowo, w kilku ratach, bądź w ratach miesięcznych.

Podstawą do obliczenia opłaty za naukę w grupie (4-8 osób)  jest koszt jednej godziny lekcyjnej (45 min.), wynoszący 24,53 zł.

Grupy dziecięce i młodzieżowe mają 64 zajęcia  45-, 60- lub 90-minutowe (zależnie od wieku dzieci) w roku szkolnym.  Jeśli rodzice decydują się na płatności comiesięczne, to płacą dziesięć rat (od września do czerwca włącznie), do 25. dnia każdego z tych miesięcy:

za zajęcia 2 x 45 min. tygodniowo – 157 zł/m-c  (1570 zł/rok)
za zajęcia 2 x 60 min. tygodniowo – 209 zł/m-c  (2090 zł/rok)
za zajęcia 2 x 90 min. tygodniowo – 314 zł/m-c  (3140 zł/rok)

Miesięczny koszt zajęć indywidualnych i zajęć grupowych dla dorosłych nie jest z góry określony, bo zależy od ilości zajęć, które odbyły się w danym miesiącu. Opłata za pojedyncze zajęcia wynosi:

w grupach dorosłych49 zł/90 min.

zajęcia indywidualne:    45 min. – 79 zł,    60 min. – 104 zł

Zniżkę otrzymują słuchacze, którzy podejmują naukę drugiego języka oraz osoby z najbliższej rodziny, uczące się w „Helikonie”, niezależnie od tego, czy uczęszczają na zajęcia z języka angielskiego, czy niemieckiego.

Uwzględniając zniżkę, zapłacicie Państwo za każdą osobę z rodziny następująco:

Grupy dziecięce i młodzieżowe

za zajęcia 2 x 45 min. tygodniowo – 148 zł/m-c  (1480 zł/rok)
za zajęcia 2 x 60 min. tygodniowo – 198 zł/m-c  (1980 zł/rok)
za zajęcia 2 x 90 min. tygodniowo – 296 zł/m-c  (2960 zł/rok)

Pojedyncze zajęcia indywidualne i grupowe dla dorosłych

zajęcia w grupach dorosłych – 45 zł/90 min.

zajęcia indywidualne:   45 min. – 74 zł,    60 min. – 98 zł

Bardzo proszę o opłacanie zajęć przelewem – oto potrzebne dane:
Helikon Hanna Wilamowska Jurzysta,  ul. Głębinowa 17,  85-435 Bydgoszcz
nr konta 50105011391000002305928695  (ING Bank Śląski). W rubryce „tytułem” proszę wpisać imię i nazwisko osoby uczącej się w „Helikonie”. Jeśli uiszczacie Państwo opłatę za dwa języki, bądź za więcej niż jedną osobę, można zrobić to jednym przelewem.