Dzieci przedszkolne (grupy „K”)

Zajęcia dla dzieci przedszkolnych odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają:

45 minut w grupie pięciolatków (K 5)

60 minut w grupie sześciolatków (K 6)

Jeśli chcą Państwo, aby dziecko uczyło się intensywniej, jest możliwość zorganizowania trzecich (trwających 45 minut) zajęć w tygodniu. Materiał językowy prezentowany dziecku jest zintegrowany z treścią podręcznika używanego przez grupę w standardowym kursie i koncentruje się głównie na wzbogaceniu  słownictwa. Odpłatność za dodatkowy czas zajęć zależy od ilości dzieci korzystających z tego rozwiązania.